Myter og fakta om kjernekraft, med professor Jan Emblemsvåg

PODCAST: 

Her tar vi for oss etablerte myter om kjernekraftverk, kostnader knyttet til å bygge nye kraftverk, kostnader ved å bygge nye kraftverk sett opp mot kWh produsert, ulike typer reaktorer: saltsmeltereaktor vs lettvannsreaktor, thorium vs uran som brensel, SMR (small moduler reactors), argumenter for og imot kjernekraftverk, og om det er mulig for verden å nå klimamålene uten å satse på kjernekraft.

Ekspert i denne episoden er p.h.d Jan Emblembvåg som er professor på NTNU i Ålesund, og sivilingeniør i maskinteknikk, konstruksjon og produksjon. Jan er en uttalt tilhenger av kjernekraft og aktiv i samfunnsdebatten om dette tema.

Powered by Labrador CMS