Dag Olav Hessen

Naturkrisen

PODCAST:

Del 2: Naturkrisen med biolog og professor Dag O. Hessen.

Vi snakker om natur og artsmangfoldet i Norge og globalt, verdens dyrebestander, naturens verdi (egenverdi, estetisk/ opplevelsesmessig, økonomisk), produksjonsskog/ gammelskog, dilemmaet med det grønne skiftet: må bygge ned natur for å nå klimamålene, viktigheten av regnskogen, løsninger.

Powered by Labrador CMS